صرفه جویی در مصرف انرژی پمپ توسط کنترل کننده دور موتور
 اینورتر

انرژی مصرفی یک پمپ بستگی به سرعت دورانی آن دارد و پمپ ها در سرعت نامی که دبی و هد نامی پمپ بدست می آید، بیشترین انرژی را مصرف می نمایند. معمولا پمپ ها برای شرایط دبی ماکزیمم انتخاب می شوند ولی باید توجه داشت که همیشه دبی حداکثر نیاز نمی باشد و با توجه به نیاز مصرف می توان سرعت پمپ را تغییر داد. با استفاده از کنترل کننده های دور موتور و کاهش تنها 15 درصد دور می توان به میزان 40 درصد در مصرف انرژی پمپ صرفه جویی کرد. قوانین افینیتی در کاربردهای پمپ و فن های سانتریفوژ پایه نظری صرفه جوئی انرژی با استفاده از درایو هستند. رابطه زیر تغییرات فشار و فلو یا حجم و توان ورودی با تغییرات سرعت موتور را نشان میدهد.

N : سرعت
Q : جریان سیال
HP : توان مصرفی
P : فشار

در شکل زیر چنانچه سرعت پمپ 50 در صد کاهش یابد در آن صورت با استفاده از کنترل کننده دور و بر اساس قانون افینیتی توان مصرفی حدود 50 درصد کاهش می یابد و اگر سرعت 50 درصد کاهش یابد توان مصرفی 12.5 درصد خواهد شد .

جهت درک بهتر مطالب فوق، در شکل زیر منحنی جریان ورودی برای راه اندازی به صورت ستاره/مثلث در مقایسه با راه اندازی توسط اینورتر ارائه شده است.


نظــــرات

نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر