نحوه tune کردن موتور و اینورتر در سری A510 تکو
 اینورتر

برخی مواقع وجود عملکرد نامناسب و یا اضافه جریان ایجاد شده در موتور واینورتر به دلیل عدم تطابق در مشخصات فنی موتور با پارامترهای متناظر آن در اینورتر می باشد. در واقع پارامترهای قید شده بر روی پلاک موتور باید دقیقا در پارامترهایی متناظری که در اینورتر در نظر گرفته شده اند وارد شده و با کمک قابلیت Auto tune سایر پارامترهای موتور( از قبیل ضرایب القایی موتور یا ضرایب اشباع هسته) به طور اتوماتیک تنظیم خواهند شد. این امر سبب ایجاد تطبیق میان عملکرد موتور واینورتر خواهد شد. قابل ذکر است وابسته به نوع اینورتر، Auto tune  می تواند در دو حالت موتور ساکن یا موتور در حال چرخش انجام شود.


اینورتر تکو مدل A510 مناسب برای انواع کاربردهای سنگین(کلیک کنید)ابتدا کلید RUNرا روی KEYPADتنظیم می کنیم این یعنی پارامتر 00-02=0  میکنیم.
سپس گروه 17 پارامترها را که به شرح زیر می باشند را تنظیم می نماییم اگر بتوانیم بار را از موتور جدا کنیم تا موتور بتواند بچرخد  17-00=0 اما اگر نتوانیم بار را از موتور جدا کنیم یعنی موتور با اینورتر نچرخد 17-00=1سپس با توجه به پلاک موتور پارامترهای زیر را وارد می کنیم.
کیلو وات موتور17-01=
جریان موتور17-02=
ولتاژ موتور17-03=
فرکانس موتور17-04=
دور موتور17-05=
تعداد قطب های موتور17-06=
سپس حالت TUNEرا با پارامتر 17-10=1فعال می کنیم و کلید  RUNروی  KEYPADرا میزنیم تا TUNEروی KEYPADنمایش داده شود، بعد از مدتی ENDروی KEYPADنمایش داده می شود یعنی عملیات TUNEبه پایان رسیده است.

نظــــرات

نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر