جدول تنظیم پارامترها برای موتوراسپیندل دراینورترهای TECO
 اینورتر

جدول تنظیم پارامترها برای موتوراسپیندل دراینورترهایTECO  :
این پارامترها برای موتورهای اسپیندل (220ولت \300 هرتز) ویا (380 ولت\300 هرتز) می باشند. لازم به ذکر است این پارامترها برای موتور های اسپیندل تا فرکانس 400 هرتز نیز قابل تنظیم هستند و البته در برخی از مدل ها برای فرکانس های بالاتر از 400 هرتز نیز این قابلیت وجود دارد.

   
 
 
S310 E310  N310
00-0171818
00-07300 HZ300 HZ300 HZ
05-03220 V220-380V*220-380V*
05-04300 HZ300 HZ300 HZ
05-05100 %100 %100 %
05-06150 HZ150 HZ150 HZ
05-0750 %50%50%
05-0860 HZ60 HZ3 HZ
05-0920 %20%1%
05-103 HZ3 HZ_
05-111%1%_
 


 
 E510F510 A510
01-00180F0F
01-01380__
01-02300 HZ300 HZ300 HZ
01-03100%380 V380 V
01-04150 HZ0 HZ0 HZ
01-0550%0 V0 V
01-0660 HZ150 HZ15 HZ
01-0720%77 V24.1 V
01-083 HZ7.5 HZ7.5 HZ
01-091%13.212.9 V

*با توجه به 220ولت ویا 380 ولت بودن اینورتر این پارامتر تعیین می گردد.

 (MA7200(380 V(MA7200(220V
Sn-021515
Cn-02300 HZ300 HZ
Cn-03380 V220 V
Cn-04300 HZ300 HZ
Cn-0515 HZ15 HZ
Cn-0625.6V15.5 V
Cn-077.5 HZ7.5 HZ
Cn-0813.5 V8.2 V


نظــــرات

نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر