HMI

کلمه IP به چه معناست؟؟

HMI
میزان حفاظت الکترو موتور در مقابل گرد و غبار و .. و طبق جدول زیر می باشد. فرکانس شبکه برق ایران معمولا ۵۰ یا ۶۰ هرتز است و اکثر موتورها نیز قابلیت کار کردن با این فرکنس را دارند...