• کارشناس فروش
  خانم
  ساعات کار 8:30-17
  حداقل مدرک کارشناسی
  حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
  روابط عمومی بالا
  روحیه کار گروهی
برای ارسال رزومه خود، لطفا فرم آنلاین استخدام را پر نمایید.