کلمه IP به چه معناست؟؟
 HMI

 (IP (INTERNATIONAL PROTECTION
 میزان حفاظت الکترو موتور در مقابل گرد و غبار و .. و طبق جدول زیر می باشد. فرکانس شبکه برق ایران معمولا ۵۰ یا ۶۰ هرتز است و اکثر موتورها نیز قابلیت کار کردن با این فرکنس را دارند.
درجه حفاظت سنسورها و دستگاههای ابزاردقیق از نظر نفوذ آب و اشیای خارجی و همچنین تحمل در برابر ضربه های خارجی بر اساس شماره IPمطابق استاندارد ۲۸۶۸ ایران زیر عنوان طبقه بندی پوشش ها در لوازم الکتریکی یا IEC529 طبقه بندی میشود.
 
حروف Iو Pبه معنای استاندارد حفاظت بین المللی مخفف کلمات INTERNATIONAL PROTECTIONو در بعضی مواقع مخفف کلمات Ingress Protectionبه معنای حفاظت در برابر گرد و خاک و ذرات و یا هر شی خارجی می باشد که با یک عدد ۲ رقمی و یا ۳ رقمی همراه است.

—رقم اول مشخصه حفاظت در برابر ورود و نفوذ اشیاء خارجی را نشان میدهد.
 
—رقم دوم مشخصه درجه حفاظت در برابر نفوذ آب میباشد.
 
—رقم سوم مشخصه درجه حفاظت در برابر ضربه یا برخورد اشیا خارجی به دستگاه را نشان میدهد.
 
رقم اول مشخصه حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهای برقدار و نفوذ اشیاء خارجی را نشان میدهد.
 
عدد ۰ : حفاظت نشده
 
عدد ۱ : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از ۵۰ میلیمتر
 
عدد ۲ : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از ۱۲ میلیمتر
 
عدد ۳ : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از ۲٫۵ میلیمتر
 
عدد ۴ : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از ۱ میلیمتر
 
عدد ۵ : حفاظت در برابر گرد و غبار
 
عدد ۶ : غیر قابل نفوذ در برابر گرد و غبار


 
رقم دوم مشخصه درجه حفاظت در برابر نفوذ آب میباشد.
 
عدد ۰ : حفاظت نشده
 
عدد ۱ : حفاظت شده در برابر ریزش آب به صورت عمود
 
عدد ۲ : حفاظت شده در برابر ریزش آب تا زاویه ۱۵ درجه
 
عدد ۳ : حفاظت شده در برابر ریزش آب تا زاویه ۶۰ درجه
 
عدد ۴ : حفاظت شده در برابر پاشیدن آب از همه جهات
 
عدد ۵ : حفاظت شده در برابر پاشیدن آب به صورت جت
 
عدد ۶ : حفاظت شده در برابر امواج دریا
 
عدد ۷ : حفاظت شده در برابر غرق شدن در آب تا ۱ متر
 
عدد ۸ : حفاظت شده در برابر غرق شدن در آب در هر شرایطی
 رقم سوم مشخصه درجه حفاظت در برابر ضربه یا برخورد اشیا خارجی به دستگاه را نشان میدهد.
 
عدد ۰ : حفاظت نشده
 
عدد ۱ : حفاظت شده در برابر یک ضربه ۰٫۲۲۵ ژولی
 
عدد ۲ : حفاظت شده در برابر یک ضربه ۰٫۳۷۵ ژولی
 
عدد ۳ : حفاظت شده در برابر یک ضربه ۰٫۵ ژولی
 
عدد ۴ : حفاظت شده در برابر یک ضربه ۲ ژولی
 
عدد ۵ : حفاظت شده در برابر یک ضربه ۶ ژولی
 
عدد ۶ : حفاظت شده در برابر یک ضربه ۲۰ ژولی
 
 
 
 
چند مثال:
۱- تجهیزی با IP 54به چه معناست؟
پاسخ : 
عدد ۵ اول آن حفاظت در برابر گرد و غبار
عدد ۴ دوم آن حفاظت شده در برابر پاشیدن آب در همه جهات
۲- تجهیزی با IP 67به چه معناست؟
عدد ۶ اول آن نشانگر غیر قابل نفوذ بودن در برابر گرد و غبار
عدد ۷ دوم آن حفاظت شده در برابر غوطه ور شدن در آب
 

نظــــرات

نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر