برنامه نصب MA510 بر روی شناور
 اینورتر

راه اندازی نرم الکتروپمپ که باعث میشود تا پمپ بصورت نرم (تدریجی) راه اندازی شود و از ایجاد تلاطم درچاه و گل آلوده شدن آب چاه جلوگیری شود.راه اندازی الکتروپمپ شناور در دو مرحله میتواند انجام شود:

مرحله اول : رسیدن به دور 60 الی 70% در زمان کمتر 3 ثانیه برای اینکه کفگرد الکترو پمپ شناورجدا شود.
مرحله دوم : رسیدن از 60 الی 70 درصد دور به 100% دور در مدت زمان دلخواه و نسبتا بالا تا 3600 ثانیه.

این نوع راه اندازی مزایای زیر را به همراه خواهد داشت:
- توقف یا استاپ نرم پمپ که باعث میشود دور پمپ از دور 100% تا دور صفر به صورت نرم و تدریجی کاهش یابد و از ضربات مکانیکی پمپ و ایجاد تلاطم در چاه و ریزش دیواره چاه جلوگیری شود.
- امکان کنترل سرعت الکتروپمپ و تنظیم آب خروجی پمپ متناسب با نیاز مصرف . (به جای استارت و استپ های متوالی در حالت معمولی )
- افزایش طول عمر تأسیسات مکانیکی و عدم ایجاد تنشهای مکانیکی


تنظیم پارامترهای پمپ شناور در  MA510 (تنظیم فرکانس با کی پد)
 تنظیم پارامترهای پمپ شناور در  MA510 (تنظیم فرکانس با ولوم)

نظــــرات

نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر