بازرسی و سرویس دوره ای اینورتر
 اینورتر

بازرسی و سرویس دوره ای اینورتر :
•  اندازه گیری ولتاژ و جریان ورودی درایو و ثبت آن
•  اندازه گیری هر سه جریان خروجی درایو با مولتی متر ومقایسه آن با نمایشگر پانل وهمچنین سه فاز خروجی نسبت به یکدیگر و ثبت آن
•  ثبت ولتاژ لینک DC از روی پانل دستگاه
•  ثبت دمای داخلی درایو از روی پانل دستگاه
•  بررسی نمایید که درایو لرزش نداشته باشد
•  بررسی نمایید که کابلهای درایو گرم نباشند
•  بررسی نمایید که فن درایو به نرمی کار کند وصدای غیر عادی نداشته باشد. جریان هوای فن کم و ضعیف نباشد
ب ) درایو را خاموش نموده و پس از گذشت ده دقیقه به جهت تخلیه خازنهای لینک DC موارد زیر را چک کنید.
•  پره های فن را بازبینی نمایید تا گرد و خاک روی آن ننشسته باشد و یا شکستگی نداشته باشد.
•  باد گرفتن فن و هیت سینک و بردها و تمیز نمودن آنها توسط قلم نقاشی. در تمیز کردن و باد گرفتن بردها بایستی دقت فراوان به عمل آید.
•  فن خارجی موجود در تابلوی برق را بازبینی نمایید و فیلتر آنها را تعویض کنید.
•  اطمینان از محکم بودن ترمینالهای قدرت وکنترل بوسیله پیچ گوشتی و یا آچار بسیار مهم میباشد چرا که شل بودن سیمها مقدمه ایجاد گرما وحتی آتش سوزی میباشد.در ضمن اطمینان حاصل نمایید که درایو بی برق باشد.
•  در صورتی که درایو نیاز به تعمیرات اساسی داشت و میبایست درایو جایگزین نصب شود. بایستی در صورت نگهداری درایو جایگزین در انبار بیش ازیکسال تا هیجده ماه(بسته به شرایط گرمای محیط انبار) باشد با استفاده از اتو ترانسفورمر و یا منبع تغذیه DC به ورودی درایو به آهستگی ولتاژ اعمال نمیایید و به مدت ۵ ساعت درولتاژ نامی و بدون بار دستگاه را روشن نگه دارید
قطعات زیر بایستی پس از زمانهای مقرر تعیین شده تعویض گردند:
•  فن درایو پس ازحدود ۲۰۰۰۰ ساعت ( ۲٫۵ سال) کارکرد
•  خازنهای لینک DC پس از حدود ۴۰۰۰۰ ساعت (۴٫۵ سال) کارکرد
**طول عمر فن وخازن کاملا وابسته به شرایط محیط می باشد و ممکن است زودتر از شرایط فوق نیاز به تعویض داشته باشد.
صاری

نظــــرات

نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر