سوالات متداول اینورتر تکو سری MA7200
 اینورتر


-چگونه مرجع حرکت اینورتر را به صورت خارجی اعمال نماییم.
برای استفاده از ترمینال های دیجیتال، پارامتر Sn-04=1قرار دهید و برای اعمال فرمان از طریق ارتباط RS485پارامتر Sn-04=2  قرار دهید.
 
-چگونه مرجع فرکانس اینورتر را به صورت خارجی اعمال نماییم.
برای استفاده از ورودی های آنالوگ، پارامتر Sn-05=1قرار دهید. سروسط پتانسیومتر به پایه ی VINو سرهای کناری به پایه های +12VوGNDاتصال دهید. برای اعمال فرکانس از طریق ارتباط RS485پارامتر Sn-05=2  قرار دهیدو برای اعمال فرکانس از طریق پالس پارامترSn-05=3 تنظیم نمایید.
 
- چگونه می توان حد بالای فرکانس اینورتر را از50 هرتز بالاتر برد؟
ابتدا پارامتر Sn-02=15قرار می دهیم و ماکزیمم فرکانس را در پارامتر Cn-02وارد می نماییم. حد بالای فرکانس در Cn-18وحد پایین فرکانس درCn-19قابل تغییر می باشد.
 
-چگونه می توان اینورتر را به تنظیمات کارخانه برگرداند؟
بدین منظور پارامتر Sn-03=11  قرار دهید تا تنظیمات  اینورتر به صورت دو سیمه بازیابی شود. قابل توجه است پارامترهای مربوط به تنظیمات V/Fریست نمی شوند.
 
-چگونه می توان زبان اینورتر را انگلیسی کرد؟
بدین منظور پارامترSn-62= 0قرار دهید.
 
- چگونه می توان گشتاور راه اندازی اینورتر را افزایش داد؟
برخی مواقع به علت سنگین بودن باربر روی موتور، اینورتر اصطلاحا زیر بار می ماند و توانایی ایجاد حرکت در موتور را نخواهد داشت. در این مواقع نیاز است با افزایش گشتاور اولیه، راه اندازی قدرتمندتری داشت. بدین منظور پارامتر Sn-2=9قرار دهید. یا پارامتر Bn-11را کمی افزایش دهید.
-برای فعالسازی مقاومت ترمز نیاز به تغییر کدام پارامتر می باشد؟
پس از اتصال مقاومت ترمز به اینورتر پارامتر 07-00=---10قرار دهید. همچنین با کمک پارامتر 07-04می توان سطح ولتاژی که اینورتر به عنوان اضافه ولتاژشناسایی می کند را در پارامتر07-04وارد می نماییم.
 
-برای فعالسازی مقاومت ترمز نیاز به تغییر کدام پارامتر می باشد؟
پس از اتصال مقاومت ترمز به اینورتر پارامتر Sn-15=0قرار دهید. همچنین با کمک پارامتر Cn-26می توان سطح ولتاژی که اینورتر به عنوان اضافه ولتاژشناسایی می کند را تعیین نمود.

-موتور بر روی فن نصب شده است.اینورتر سه فاز 15KWدرحین کار خطای OL1(Motor Over Load) می دهد.
- برخی مواقع گرم شدم موتور باعث ایجاد این خطا می گردد. گرم شدن موتور می تواند ناشی از کار در فرکانس های پایین نیز باشد. اگر در فرکانس های پایین کار می کنید فرکانس را افزایش داده و مجددا اینورتر را راه اندازی نمایید.
- میزان جریان در لحظه خطا را در پارامتر Un-25مشاهده نمایید. دو حالت زیر ایجاد می گردد:
1)جریان بیش از حد مجاز نمی باشد: پارامتر مربوط به اعلام خطا را غیرفعال نمایید یعنیSn-23=0
2) جریان بیش از حد مجاز می باشد: مکانیک دستگاه و سیم کشی ها را چک نمایید. در صورت نیافتن مشکل مکانیکی به طور کامل موتور را ازخروجی های اینورتر جدا نموده و یک بار اینورتر را به تنهایی راه اندازی نمایید. وجود خطا در این حالت نمایانگر مشکل سخت افزاری اینورتر می باشد. در صورت مشاهده نشدن خطا بار را کاملا از موتور جدانموده وفقط موتور را به تنهایی به کمک اینورتر راه اندازی نمایید. جریان را در این حالت بررسی نمایید. در صورت مشاهده خطا، مشکل مربوط به موتور و سیم کشی آن می باشد. در صورت امکان موتور را جایگزین کرده و مجددا برسی نمایید.  درصورتی که خطایی مشاهده نشد، نمایانگراین می باشد اینورتر توانایی حمل بار را ندارد. ابتدا گشتاور راه اندازی را بالا ببرید(Sn-02=9  و یا پارامتر Bn-11را افزایش دهید.) و مجددا بار رااتصال دهید. اگر نتیجه ای حاصل نشد در صورت امکان اینورتر مشابهی را جایگزین کرده و مجددا بررسی نمایید. اگر نتیجه ای حاصل نشد اینورتر قوی تری انتخاب نماید.
 
 
-چگونه اینورتر به نحوی راه اندازی شود که فقط با اتصال برق و بدون نیاز به فشردن دکمه Start، شروع به کار نماید(اصطلاحآ فعالسازی Direct Run)
- مرجع حرکت را به خارجی تغییر دهید یعنی Sn-04=1
-زمان مشخصی برای تایمر تعیین نمایید، بدین معنی که پس از اتصال برق ورودی، اینورتر پس از زمان تعیین شده در این پارامتر روشن می گردد.این زمان را در پارامتر Bn-37  وارد نمایید.
- یکی از کنتاکت های ورودی اینورتر را بر روی تایمر تنظیم نمایید. برای مثال پایه شماره 8 را بر روی تایمر تنظیم نمایید یعنی Sn-28=19
-رله باز خروجی اینورتر را بر روی تایمر فعال نمایید. یعنی Sn-31=21  قرار دهید. عملکرد بدین صورت است که پس ازطی شدن زمان تعیین شده برای تایمر، رله خروجی فعال شده و با توجه به نحوه ی سیم بندی که درادامه ذکر می شود به محض اتصال برق ورودی دستگاه، موجب روشن شدن اینورتر می گردد.
سیم بندی را به صورت زیر انجام دهید: 

برای آشنایی بیشتر با قابلیت های اینورتر تکو سری MA7200 اینجا کلیک کنید.

نظــــرات

نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر