سوالات متداول اینورتر تکو سری F510
 اینورتر


-چگونه مرجع حرکت اینورتر را به صورت خارجی اعمال نماییم.
برای استفاده از ترمینال های دیجیتال، پارامتر 00-02=1قرار دهید و برای اعمال فرمان از طریق ارتباط RS485پارامتر 00-02=2  قرار دهید وبرای فرمان دادن به کمک PLCداخلی اینورتر این پارامتر را بر روی عدد3 قرار دهید یعنی 00-02=3. یکی دیگر از امکانات این اینورتر کنترل فرمان طبق زمان دهی های RTCداخلی اینورتر می باشد که با تنظیم پارامتر00-02=4قابل دستیابی است.
 
-چگونه مرجع فرکانس اینورتر را به صورت خارجی اعمال نماییم.
برای استفاده از ورودی های آنالوگ، پارامتر  00-05=1قرار دهید. سروسط پتانسیومتر به پایه ی AI1و سرهای کناری به پایه های +12VوGNDاتصال دهید. اگرمایل به استفاده از دو شاسی جداگانه برای افزایش وکاهش فرکانس می باشید پارامتر 00-05=2قرار دهید. برای اعمال فرکانس از طریق ارتباط RS485پارامتر 00-05=3قرار دهید.اگر می خواهید مرجع فرکانس شما به کمک PIDداخلی اینورتر اعمال گردد داریم00-05=5. یکی دیگر از امکانات این اینورتر کنترل فرکانس طبق زمان دهی های RTCداخلی اینورتر می باشد که با تنظیم پارامتر00-05=6قابل دستیابی است.

- چگونه می توان گشتاور راه اندازی اینورتر را افزایش داد؟
برخی مواقع به علت سنگین بودن باربر روی موتور، اینورتر اصطلاحا زیر بار می ماند و توانایی ایجاد حرکت در موتور را نخواهد داشت. در این مواقع نیاز است با افزایش گشتاور اولیه، راه اندازی قدرتمندتری داشت. بدین منظور پارامتر 01-00= 9قرار دهید. یا پارامتر 01-10را کمی افزایش دهید.
 
-چگونه می توان اینورتر را به تنظیمات کارخانه برگرداند؟
بدین منظور پارامتر 13-08=6  قرار دهید تا تنظیمات  اینورتر به صورت دو سیمه بازیابی شود. قابل توجه است پارامترهای مربوط به تنظیمات V/Fریست نمی شوند.
 
-برای فعالسازی مقاومت ترمز نیاز به تغییر کدام پارامتر می باشد؟
پس از اتصال مقاومت ترمز به اینورتر پارامتر 08-00=--10قرار دهید. همچنین با کمک پارامتر 08-02می توان سطح ولتاژی که اینورتر به عنوان اضافه ولتاژشناسایی می کند را تعیین نمود.
 
اینورتر برای کاربرد فن در هواساز خطای SCمی دهد.
-سیم کشی های موتور و خروجی اینورتر را برای اطمینان از رخ ندادن هرگونه اتصال کوتاه بررسی نمایید.
-اگر اینورتر در تابلو قرار گرفته است کاملا خارج شده و اینورتر به تنهایی بررسی شود. اگر خطا رفع گردید مشکل از اتصالات موتور ویا تابلو می باشد. اگر رفع نگردید مربوط به مشکل سخت افزاری اینورتر می باشد.
 

برای آشنایی بیشتر با اینورتر تکو سری F510 اینجا کلیک کنید.

نظــــرات

نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر