سوالات متداول اینورتر تکو سری A510
 اینورتر 
-چگونه مرجع حرکت اینورتر را به صورت خارجی اعمال نماییم.
برای استفاده از ترمینال های دیجیتال، پارامتر 00-02=1قرار دهید و برای اعمال فرمان از طریق ارتباط RS485پارامتر 00-02=2  قرار دهید وبرای فرمان دادن به کمک PLCداخلی اینورتر این پارامتر را بر روی عدد3 قرار دهید یعنی 00-02=3.
 
-چگونه مرجع فرکانس اینورتر را به صورت خارجی اعمال نماییم.
برای استفاده از ورودی های آنالوگ، پارامتر  00-05=1قرار دهید. سروسط پتانسیومتر به پایه ی AI1و سرهای کناری به پایه های +12VوGNDاتصال دهید. اگرمایل به استفاده از دو شاسی جداگانه برای افزایش وکاهش فرکانس می باشید پارامتر 00-05=2قرار دهید. برای اعمال فرکانس از طریق ارتباط RS485پارامتر 00-05=3قرار دهید.به منظور کنترل فرکانس کاری از طریق پالس ورودی به اینورتر،پارامتر 00-05=4قرار دهید. اگر می خواهید مرجع فرکانس شما به کمک PIDداخلی اینورتر اعمال گردد داریم00-05=5.
 
-اینورتر A510با توان 5.5KWخطای LVمی دهد.
این خطا به مفهوم کاهش ولتاژ ورودی اینورتر می باشد(Low Voltage). عوامل مختلفی می توانند منجر به ایجاد این خطا گردند.
-ولتاژ و اتصالات ورودی را بررسی نمایید. با ولت متر ولتاژ های ورودی را اندازه گیری نمایید تا اطمینان حاصل نمایید که ولتاژ پایین تر از حد مجاز نمی باشد. افت ولتاژ لحظه ای شبکه نیز می تواند منجر به این خطا گردد.
-پارامتر جریان خطا را بررسی نمایید(پارامتر 12-56) . اگر جریان از حد مجاز فراتر بود، افت ولتاژ می تواند ناشی از اضافه جریان خروجی باشد. موتور و سیم کشی خروجی را بررسی نمایید. در صورت امکان موتور را جایگزین نمایید.

نظــــرات

نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر