سوالات متداول اینورتر تکو سری A510
 اینورتر 
-چگونه مرجع حرکت اینورتر را به صورت خارجی اعمال نماییم.
برای استفاده از ترمینال های دیجیتال، پارامتر 00-02=1قرار دهید و برای اعمال فرمان از طریق ارتباط RS485پارامتر 00-02=2  قرار دهید وبرای فرمان دادن به کمک PLCداخلی اینورتر این پارامتر را بر روی عدد3 قرار دهید یعنی 00-02=3.
 
-چگونه مرجع فرکانس اینورتر را به صورت خارجی اعمال نماییم.
برای استفاده از ورودی های آنالوگ، پارامتر  00-05=1قرار دهید. سروسط پتانسیومتر به پایه ی AI1و سرهای کناری به پایه های +12VوGNDاتصال دهید. اگرمایل به استفاده از دو شاسی جداگانه برای افزایش وکاهش فرکانس می باشید پارامتر 00-05=2قرار دهید. برای اعمال فرکانس از طریق ارتباط RS485پارامتر 00-05=3قرار دهید.به منظور کنترل فرکانس کاری از طریق پالس ورودی به اینورتر،پارامتر 00-05=4قرار دهید. اگر می خواهید مرجع فرکانس شما به کمک PIDداخلی اینورتر اعمال گردد داریم00-05=5.
 
-اینورتر A510با توان 5.5KWخطای LVمی دهد.
این خطا به مفهوم کاهش ولتاژ ورودی اینورتر می باشد(Low Voltage). عوامل مختلفی می توانند منجر به ایجاد این خطا گردند.
-ولتاژ و اتصالات ورودی را بررسی نمایید. با ولت متر ولتاژ های ورودی را اندازه گیری نمایید تا اطمینان حاصل نمایید که ولتاژ پایین تر از حد مجاز نمی باشد. افت ولتاژ لحظه ای شبکه نیز می تواند منجر به این خطا گردد.
-پارامتر جریان خطا را بررسی نمایید(پارامتر 12-56) . اگر جریان از حد مجاز فراتر بود، افت ولتاژ می تواند ناشی از اضافه جریان خروجی باشد. موتور و سیم کشی خروجی را بررسی نمایید. در صورت امکان موتور را جایگزین نمایید.

- چگونه می توان گشتاور راه اندازی اینورتر را افزایش داد؟
برخی مواقع به علت سنگین بودن باربر روی موتور، اینورتر اصطلاحا زیر بار می ماند و توانایی ایجاد حرکت در موتور را نخواهد داشت. در این مواقع نیاز است با افزایش گشتاور اولیه، راه اندازی قدرتمندتری داشت. بدین منظور پارامتر  01-00=9قرار دهید. یا پارامتر  01-10را کمی افزایش دهید.
 
-چگونه می توان اینورتر را به تنظیمات کارخانه برگرداند؟
بدین منظور پارامتر 13-08=6  قرار دهید تا تنظیمات  اینورتر به صورت دو سیمه بازیابی شود. قابل توجه است پارامترهای مربوط به تنظیمات V/Fریست نمی شوند.
 
برای فعالسازی مقاومت ترمز نیاز به تغییر کدام پارامتر می باشد؟
پس از اتصال مقاومت ترمز به اینورتر پارامتر 08-00=--10قرار دهید. همچنین با کمک پارامتر 08-02می توان سطح ولتاژی که اینورتر به عنوان اضافه ولتاژشناسایی می کند را تعیین نمود.


برای آشنایی بیشتر با اینورتر تکو سری A510 اینجا کلیک کنید.

نظــــرات

نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر