سوالات متداول اینورتر تکو سری GS7200
 اینورتر


-چگونه می توان فرمان حرکت اینورتر را به صورت خارجی اعمال نمود؟
عدد دوم از سمت راست در پارامتر Sn-04مربوط به تنظیمات مرجع فرمان حرکت اینورتر می باشد. برای اعمال فرمان به کمک صفحه کلید بر روی اینورتر داریم Sn-04=--1-و برای اعمال فرمان به صورت خارجی داریم Sn-04=--0-
 
چگونه می توان مرجع فرکانس اینورتر را به صورت خارجی اعمال نمود؟
عدد اول از سمت راست در پارامتر Sn-04مربوط به تنظیمات مرجع فرمان حرکت اینورتر می باشد. برای اعمال فرمان به کمک صفحه کلید بر روی اینورتر داریم Sn-04=---1و برای اعمال فرمان به صورت خارجی داریم Sn-04=---0

- چگونه می توان گشتاور راه اندازی اینورتر را افزایش داد؟
برخی مواقع به علت سنگین بودن باربر روی موتور، اینورتر اصطلاحا زیر بار می ماند و توانایی ایجاد حرکت در موتور را نخواهد داشت. در این مواقع نیاز است با افزایش گشتاور اولیه، راه اندازی قدرتمندتری داشت. بدین منظور پارامتر Sn-2=9قرار دهید. یا پارامتر Bn-07را کمی افزایش دهید.
 
-چگونه می توان اینورتر را به تنظیمات کارخانه برگرداند؟
بدین منظور پارامتر Sn-03=1110  قرار دهید تا تنظیمات  اینورتر به صورت دو سیمه بازیابی شود.


اطلاعات بیشتر در ارتباط با اینورترهای قدیمی برند تکو را در آرشیو برندهای خارج از رده مشاهده فرمایید(کلیک کنید)

#

نظــــرات

نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر