سوالات متداول اینورتر تکو سری GS7200
 اینورتر


-چگونه می توان فرمان حرکت اینورتر را به صورت خارجی اعمال نمود؟
عدد دوم از سمت راست در پارامتر Sn-04مربوط به تنظیمات مرجع فرمان حرکت اینورتر می باشد. برای اعمال فرمان به کمک صفحه کلید بر روی اینورتر داریم Sn-04=--1-و برای اعمال فرمان به صورت خارجی داریم Sn-04=--0-
 
چگونه می توان مرجع فرکانس اینورتر را به صورت خارجی اعمال نمود؟
عدد اول از سمت راست در پارامتر Sn-04مربوط به تنظیمات مرجع فرمان حرکت اینورتر می باشد. برای اعمال فرمان به کمک صفحه کلید بر روی اینورتر داریم Sn-04=---1و برای اعمال فرمان به صورت خارجی داریم Sn-04=---0

#

نظــــرات

نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر