plc چیست؟
 PLC

 
 PLCاطلاعات را از واحد ورودی دریافت می کند طبق برنامه ی موجود در حافظه اش آنها را پردازش می کند و نتایج را به خروجیها اعمال می کنداز آنجا که تمامی این چهار واحد (ورودیها وخروجیها ،حافظه،پردازشگر ها)احتیاج به تغذیه دارند لذا جزء دیگر plc منبه تغذیه استو این پنج جزء اجزای اصلی PLC می باشند اگر اجزاء اصلی PLC در یک باکس باشند یعنی غیر قابل تفکیک از یکدیگر باشند این نوع PLC ها را مجتمع یا(COMPACT) می گویند و اگر بتوان این واحد ها را جداگانه خریداری کرد و در کنار یکدیگر قرار داد
 
سیم کشی plc واحد های ورودی و خروجی را طبق شکل انجام می دهیم پروژه ی استارت استپ الکتروموتور از یک محل ابتدا طبق ورودی خروجی ها برنامه نویسی را در نرم افزار انجام می دهیم و سپس با سیمولاتور تست می کنیم بعد از اطمینان از صحت عملکرد مدار آن را به plc انتقال می دهیم و سپس ورودی و خروجی ها  طبق آدرس های استفاده شده در برنامه به plc معرفی می کنیم  یک طرف ورودی ها را به ولتاژ مناسب که درج شده بر روی کارت  وصل می کنیم و طرف دیگر آن را  جداگانه به کارت ورودی وصل می کنیم و سپس خروجی ها را به plc معرفی می کنیم برای این منظور یک طرف هر خروجی را به آدرس مورد نظر در کارت خروجی وصل می کنیم و طرف دیگر و طرف دیگر خروجی را با توجه به ولتاژی که بر روی کارت نوشته است به صفر (DC ) و یا به نول (AC ) وصل میکنیم .
 

نظــــرات

نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر