TETA TVP-16SP Expansion Module
 دسته‌بندی: PLC

ماژول های افزاینده:
برخی مواقع قابلیت های یک PLC به تنهایی برای انجام پروژه ها کافی نیستند و نیاز است از ماژول های توسعه استفاده نماییم. این ماژول ها بسته به ورودی و خروجی هایی که به PLC وارد و خارج می شود دسته بندی می شوند. این ورودی و خروجی ها به دو دسنه آنالوگ و دیجیتال تقسیم می شوند.

ماژول افزاینده ورودی و خروجی TETA TVP-16SP دارای 8 عدد ورودی و 8 عدد خروجی(رله ای- ترانزیستوری) و با ترمینال های پیچی می باشد. از این ماژول می تواند برای اتصال به PLC های برند تتا و دلتا استفاده نمایید. این ماژول در سمت راست نصب می شود(right side) و قابل اتصال بر روی ریل می باشد.

مواردی که در هنگام خرید ماژول توسعه باید رعایت کرد عبارت انداز:
1. نوع ماژول(آنالوگ-دیجیتال)
2. تعداد کانال برای ماژول های آنالوگ
3. تعداد ورودی و خروجی برای ماژول های دیجیتال
4. قابلیت شبکه شدن

مشخصات فنی